Adatvédelem

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.elet-blog.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. Jelen szabályzat határozatlan időtartamra érvényesül; a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató Carbon Web Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Sirály köz 6., cégjegyzékszáma:04-09-012133, adószáma: 24195320-2-04), az adatkezelő elérhetősége: [email protected]

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.elet-blog.hu oldalon a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

  • IP cím, statisztika céljából.

4. Technikai adatok kezelése

Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

5. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

A 4. pont alapján rögzített technikai adatokat az adatkezelő összesítve, statisztikai célokra felhasználja.

Az adatkezelő, mint Szolgáltató jogosult adatok továbbítására törvényben kötelezően meghatározott esetben, különösen eljáró szerv, hatóság részére, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít.

6. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

Ide kattintva letöltheti Adatvédelmi szabályzatunkat PDF formátumban.

Megosztás: Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Email this to someonePrint this page